Oznamy pre rodičov a žiakov

1. NABV / ETK

Vedieť aké

2. ŠKD bude - nebude navštevovať 

Mesačne sa bude platiť 10€.

TERMÍN VŽDY do 5. v každom mesiaci!!!

3. Školská jedáleň

Ceny obedov ostali nezmenené.
Ak je dieťa choré a je neodhlásené, rodič príde s čipom pre obed do školskej jedálne.
POZOR NIE CEZ KUCHYŇU A VEDÚCU STRAVOVNE - ale klasicky cez okienko.
ZMENA - odhlásenie z obedov 24.00 hod. vopred.

PRIHLÁŠKU NA OBED DOSTANU V PRVÝ DEŇ.
DONIESŤ VYPÍSANÚ TRIEDNÉMU UČITEĽOVI.
NÁSLEDNE ODOVZDÁ TRIEDNY UČITEĽ VEDÚCEJ STRAVOVNE VŠETKY NARAZ ZA TRIEDU.

4. Nástup do školy

V PONDELOK 03. 09. 2018 NA ŠKOLSKOM DVORE.

OFICIÁLNY ZAČIATOK TIEŽ NA ŠKOLSKOM DVORE
(hymna, príhovory, príhovor pána primátora, ...)

Potom je presun do triedy
(budova č. 3, pri jedálni, 1. poschodie, 1. trieda)

5. Hmotná núdza

Ak je žiak v hmotnej núdzi sú stanovené pravidlá z mestského úradu.

Rodič je povinný každý mesiac odovzdať pani vychovávateľke papier z úradu práce, že sú v hmotnej núdzi. Pozor na termíny odovzdania papiera. Ak sa neodovzda v termíne opäť platí žiak plnú sumu za ŠKD. Dátum bude pravdepodobne do 10. každého mesiaca.

6. Dotazník

V prvý deň žiaci dostanú triedny dotazník, kde sa vyplnia údaje rodičov a žiaka.

POZOR, aby ste písali všetky zmeny, lebo ja to potrebuje dať do počítača do školskej agendy, aby údaje boli aktuálne pre školu. Za pochopenie ďakujem.

7. Školské potreby

POTREBUJÚ: to čo je napísane na papieri, ktorý ste dostali v júni. Ostatné veci sa budú riešiť priebežne.

PERAČNÍK: to čo je napísané na papieri.

Čo sa týka veci na výtvarnú výchovu - sú zakúpené.

Hygienické potreby (tekuté mydlo a utierky namiesto uterákov) budú kupované z triedného fondu. Toaletný papier a hygienické vreckovy budeme riešiť priebežne podľa abecedy
po mesiacoch.

TRIEDNY FOND - SCHVÁLENÝ RODIČMI 15 €.

8. Telesná výchova

Poprosím do nejakého vrecúška.

Obsah vrecúška: botasky ale s bielou podrážkou kvôli pruhom na gume v telocvični, ponožky, tepláky, tričko, mikina.
Môžete pribaliť aj kraťasy.

Poprosím všetko označiť menom a priezviskom + trieda.

Za pochopenie veľmi pekne ďakujem.

9. Prezúvky

Nechávam to na Vás. Dobrú, pevnú obuv, aby si neublížili
pri chôdzi. Nezabudnite napísať meno a priezvisko.