Učivo a DÚ

PROSBA
Milí naši rodičia!
Prosíme Vás, aby ste nevyberali žiakov kvôli rôznym krúžkom z vyučovacieho procesu. Učiteľ v ŠKD má 30 žiakov a má čo robiť. Obed žiakom trvá cca 20 - 30 minút. Na obede sú aj ostatné oddelenia ŠKD.  Prosíme Vás, buďte trpezliví. Ďakujeme :-)

"DOMÁCE ÚLOHY"
Milí rodičia!
Už z názvu nám vyplýva, že domáce úlohy sú na to, aby sa robili doma, v tichom, kľudnom prostredí (nie 30 žiakov) naraz. Potom to aj tak vyzerá. Rýchlo, neúhľadne, veľa vynechaným písmen bez rozlišovacích znamienok, bez toho, aby si uvedomili, čo vlastne robia.
Už sú tretiaci a domáca príprava by mala byť dôslednejšia. Každým rokom učiva a domácej prípravy bude pribúdať.
Vychovávateľka v ŠKD, nie je povinná robiť s deťmi domáce úlohy. Jej povinnosťou sú úlohy, ktoré má dané podľa daného, rozpracovaného týždenného plánu. Môže robiť nejaké úlohy na opakovanie prebraného učiva. Do 15:00 hod., nemôže s deťmi robiť domáce úlohy!!! Po 15:00 hod. po dohode s triednym učiteľom a ako to má v týždennom pláne.
Nebojme sa "strácať čas" so svojimi deťmi. Je to jedna z najdôležitejších vecí, ktoré môžeme urobiť každý deň.

Ďakujem veľmi pekne za pochopenie.
S pozdravom, tr. učiteľka Zuzana Gajdošová

O dvanástich mesiačikoch - klikni si, počúvaj a trénuj :-)

Pondelok

SJL - VS po P - opakovanie, vedieť vysvetliť význam slová
VS po P: pyšný, pýtať sa, pýr, pysk, pytliak - vysvetlené, slovné rodinky, vety
D.ú.: vedieť to + slovné rodinky + napíš VS po P (7) + rozdeľ ich na slabiky + nezabudni na texty _ prejdi si ich poriadne :-)

VLA - opakovanie jaskyne
str. 31 "Minerálne a termálne vody" - prečítané, vysvetlené, práca s mapou, poznámky v zošite
D.ú.: vedieť to

OZNAMY Z MINULÉHO TÝŽDŇA:

Oznam len pre chlapcov. Milé mamičky. Prosím Vás, do pondelka 10. 12. doniesť čisto biele hladké nátelníky (dlhý rukáv), aby sme na nich mohli spraviť potlač na rozprávku "O dvanástich mesiačikoch". V pondelok nátelníky odovzdávam pani Rudincovej, aby sa to stihlo. Vopred veľmi pekne ďakujem za Vašu ochotu, čas, trpezlivosť. Majte krásny víkend. S pozdravom, tr. učiteľka ZG
------------------------------------------------------------------------------------
PRIPOMIENKA:
* ŠKD 20 € za december 2018 a január 2019. Termín: 05. 12. 2018
* fotografie: 3,50 € do pondelka 10. 12. 2018
* vianočná besiedka: 18. 12. 2018, 16:30 hod.
* kino rozprávka: 21. 12. 2018, 08:30 hod.
* pravidelne kontrolovať vlasy
*ŠKD 14. 12. 2018 - vybrať deti čím skôr do cca 15:45 hod. Učitelia aj vychovávateľky budú mať poobede vianočné posedenie.

* vedieť svoje texty do pondelka, aby sme to mohli skúšať _ďakujem veľmi krásne :-)* vyplatiť obedy - školská jedáleň

10. 12.

Utorok

- vianočné tvorivé dielne + doniesť: SJ, MAT, ANJ

SJL - VS po P - vymysli a napíš na každé vybrané slovo vetu.
VS po P: kopyto, pykať - slovná rodinka, vety
D.ú.: str. 43/cv. 18, 19

MAT - opakovanie násobilka č. 2 - poprosím doučiť sa kto nevedel, je to dôležité!!! - príklady v zošite
Časti príkladu na sčítanie a násobenie - VEDIEŤ TO!
Násobilka a delilka č. 2 - VEDIEŤ TO!
D.ú.: dokončiť pracovný list + vedieť naspamäť násobilku aj delilku č. 2

11. 12.

Streda

"Pytagoriáda" - pre 3. - 4. - 5. ročník 

GRATULUJEME - úspešný riešiteľ pre 3. ročník MARKUS MESAROŠ

SJL - VS po P + zopakovať VS po B, M
Str. 43/cv. 23
D.ú.: str. 44/diktát - zajtra pravopisné cvičenie

MAT - zopakovať násobilku a delilku č. 2
------------------------------------------------------------------------------------
Poprosím doučiť sa texty - nie všetci ešte vedia texty z rozprávky, ťažko sa tak pracuje. Za pochopenie ďakujem.

12. 12.

Štvrtok

"Hračky pre deti z detských domovov" - "U BARISTU" - odnesieme hračky :-)
Vyučovací proces podľa rozvrhu:-)

SJL - všetci boli v škole 1 cvičenie v škole, 1 cvičenie za D.ú.

13. 12.

Piatok

Doniesť - ANJ

14. 12.

Piatok

COMENIA SCRIPT - prepis textov
PZ str. 20 - 21: čítanie, práca s textom
D.ú.: str. 20/ 4 verše

GEOMETRIA - opakovanie rysovanie kružníc podľa zadania + samostatná práca
PZ str. 16
D.ú.: PZ str. 17

HUV - vianočné koledy
-------------------------------------------------------------------------------------
Oznam len pre chlapcov. Milé mamičky. 
Prosím Vás, do pondelka 10. 12. doniesť čisto biele hladké nátelníky (dlhý rukáv), aby sme na nich mohli spraviť potlač na rozprávku "O dvanástich mesiačikoch". 
V pondelok nátelníky odovzdávam pani Rudincovej, aby sa to stihlo. Vopred veľmi pekne ďakujem za Vašu ochotu, čas, trpezlivosť. Majte krásny víkend. 
S pozdravom, tr. učiteľka ZG 
------------------------------------------------------------------------------------

PRIPOMIENKA:
* ŠKD 20 € za december 2018 a január 2019. Termín: 05. 12. 2018
* fotografie: 3,50 € do pondelka 10. 12. 2018
* vianočná besiedka: 18. 12. 2018, 16:30 hod.
* kino rozprávka: 21. 12. 2018, 08:30 hod.
* pravidelne kontrolovať vlasy
*ŠKD 14. 12. 2018 - vybrať deti čím skôr do cca 15:45 hod. Učitelia aj vychovávateľky budú mať poobede vianočné posedenie.
vedieť svoje texty do pondelka, aby sme to mohli skúšať _ďakujem veľmi krásne :-)
* vyplatiť obedy - školská jedáleň

07. 12.