Učivo a DÚ

PROSBA
Milí naši rodičia!
Prosíme Vás, aby ste nevyberali žiakov kvôli rôznym krúžkom z vyučovacieho procesu. Učiteľ v ŠKD má 30 žiakov a má čo robiť. Obed žiakom trvá cca 20 - 30 minút. Na obede sú aj ostatné oddelenia ŠKD.  Prosíme Vás, buďte trpezliví. Ďakujeme :-)

"DOMÁCE ÚLOHY"
Milí rodičia!
Už z názvu nám vyplýva, že domáce úlohy sú na to, aby sa robili doma, v tichom, kľudnom prostredí (nie 30 žiakov) naraz. Potom to aj tak vyzerá. Rýchlo, neúhľadne, veľa vynechaným písmen bez rozlišovacích znamienok, bez toho, aby si uvedomili, čo vlastne robia.
Už sú tretiaci a domáca príprava by mala byť dôslednejšia. Každým rokom učiva a domácej prípravy bude pribúdať.
Vychovávateľka v ŠKD, nie je povinná robiť s deťmi domáce úlohy. Jej povinnosťou sú úlohy, ktoré má dané podľa daného, rozpracovaného týždenného plánu. Môže robiť nejaké úlohy na opakovanie prebraného učiva. Do 15:00 hod., nemôže s deťmi robiť domáce úlohy!!! Po 15:00 hod. po dohode s triednym učiteľom a ako to má v týždennom pláne.
Nebojme sa "strácať čas" so svojimi deťmi. Je to jedna z najdôležitejších vecí, ktoré môžeme urobiť každý deň.

Ďakujem veľmi pekne za pochopenie.
S pozdravom, tr. učiteľka Zuzana Gajdošová

Všetky dôležité informácie, akcie, prázdniny a iné veci - priebežne sú doplňované 
v podstránke
"KALENDÁR AKCIÍ"

Pondelok


27. 05.

Utorok

"Tanečný festival ZŠ" - QUEEN
- odchod zo školy 07:40 hod.
- 08:00 doobeda generálka v MsKS
- doniesť pevnú obuv na tancovanie
DONIESŤ VECI, V KTORÝCH VYSTUPUJÚ!
CHLAPCI:biele tielko (môže byť aj náhradné), modré rifle,   tmavé ponožky, pevná obuv alebo cvičky

DIEVČATÁ: čierny cvičný dres, čierne silonky 2, čierne cvičky, vlasy: gél, lak, čierne gumičky, čierne sponky, hustý hrebeň
OSTATNÉ VECI: zabezpečí učiteľ

28. 05.

Streda

FOTENIE TRIEDNYCH KOLEKTÍVOV
Termín 3. ročník: 29. 05. 2019, STREDA
 
.........................................................................................
"Tanečný festival ZŠ" - QUEEN
- odchod zo školy 07:40 hod. 
08:30 hod. doobeda jedno vystúpenie pre ZŠ v MsKS
- potom sa vraciame späť do školy na 4. a 5. vyuč. hodinu, na obed + ŠKD
POOBEDE vystúpenie 16:30 hod.
Zraz v MsKS 15:45 hod.
Predpokladaný záver 18:00 hod. - prísť pre deti do MsKS

29. 05.

Štvrtok

"Tanečný festival ZŠ" - QUEEN
08:30 hod. a 10:30 hod. doobeda dve vystúpenia pre ZŠ      v MsKS
- odchod zo školy 07:40 hod.
- potom sa vraciame späť do školy na obed + ŠKD
- poobede už nič

30. 05.

Piatok


31. 05.

Pondelok

Č - str. 101 - práca s textom, úl. 1 a 2 ústne
D.ú.: str. 101/cv. 3 - písomne

VLA - opakovanie ako vznik. mestá, slávne mestá I. a II. - samostatná práca
str. 66 - 67 "Hrady a zámky" - práca s textom v učebnici, poznámky - pojmová mapa
D.ú.: vedieť to + prečítať učebnicu + str. 67/cv. 4 - písomne
...................................................................................................................
NEZABUDNÚŤ DONIESŤ VŠETKY VECI , OBLEČENIE, PEVNÚ OBUV, V KTOREJ BUDÚ VYSTUPOVAŤ, VECI DO VLASOV NA VYSTÚPENIE_ĎAKUJEM :-)

20. 05.

Utorok

- neučíme sa, je generálka v MsKS
Doniesť: malý vak, desiata, pitný režim, olovrant
14:45 hod. - ŠKD presun do MsKS
*Nedružinári v MsKS o 15:00 hod., najneskôr - ďakujem
*
ŠKD do 15:00 hod.
16:30 hod. - začiatok predstavenia
18:00 hod. - koniec vystúpenia _NEZABUDNÚŤ PRÍSŤ PRE DIEŤA _ rodičia čakajú na chodbe, poprosím nevstupovať do šatne_ĎAKUJEM

21. 05. 

Streda

doniesť: LEN PERAČNÍK + PDA _PZ nič viac (budú pracovať s pracovnými listami)
Doniesť: desiata, pitný režim, olovrant
14:45 hod. - ŠKD presun do MsKS
*Nedružinári v MsKS o 15:00 hod., najneskôr - ďakujem
*
ŠKD do 15:00 hod.
16:30 hod. - začiatok predstavenia
18:00 hod. - koniec vystúpenia _NEZABUDNÚŤ PRÍSŤ PRE DIEŤA _ rodičia čakajú na chodbe, poprosím nevstupovať do šatne_ĎAKUJEM

22. 05.

Štvrtok

- učíme sa podľa rozvrhu- učebnicu VLA na čitateľskú dielničku _ povesti 

SJL - opakovanie číslovky 102/9

ČITATEĽSKÁ DIELNIČKA - VLA - str. 62 - 63 "Levočská biela pani, str. 64 - 65 "Jašteričky 
- prečítať 2x + napíš, čo ťa zaujalo + nakresli obrázok

23. 05.

Piatok

- učíme sa podľa rozvrhu 
.................................................................................................
FOTENIE TRIEDNYCH KOLEKTÍVOV
Termín 3. ročník: 29. 05. 2019, STREDA

24. 05.