Učivo a DÚ

PROSBA
Milí naši rodičia!
Prosíme Vás, aby ste nevyberali žiakov kvôli rôznym krúžkom z vyučovacieho procesu. Učiteľ v ŠKD má 30 žiakov a má čo robiť. Obed žiakom trvá cca 20 - 30 minút. Na obede sú aj ostatné oddelenia ŠKD.  Prosíme Vás, buďte trpezliví. Ďakujeme :-)

Nie je sa prečo hanbiť. Vši môže mať aj Vaše dieťa.                                        Dôležité je konať hneď.

Prosíme rodičov, aby v tomto období, pravidelne pozerali vlasy deťom a preventívne ošetrovali prípravkami proti všiam. Ak objavíte voš detskú alebo hnidy, dieťa nechajte doma, pokiaľ nebude problém úplne odstránený.
Za pochopenie ďakujeme. Tr. učiteľka a pani vychovávateľka

Pondelok

Č - komunita, víkend, službičky
Str. 18 - 19 čítanie, druhá polovica textu - vysvetlené neznáme slová, hl. a vedľ. postavy, úlohy za textom 1 a 2 písomne
D.ú.: trénovať plynulé čítanie + PL k textu

MAT - opakovanie trojciferné čísla, úlohy v zošite
PZ str. 21/cv. 9. str. 22/cv. 12, 13 - ústne
D.ú.: PZ str. 22/cv. 15, 16 - ústne

SJL - reťazovka abeceda, opakovanie všetko o abecede, spojovník, slabiky
Str. 19/cv. 13 + vysvetlené a napísané + viac hláv - viac rozumu
D.ú.: str. 19/ opakovanie s Opkom Hopkom

VLA - opakovanie: plán, obzor
"Ako vzniká mapa" - prezentácia, vysvetlené, napísané
D.ú.: vedieť to

15. 10.

Utorok

PRIPOMIENKA:  "TEKVIČKOVÝ DEŇ" (podrobnejšie informácie sú na stránke triedy)
SJL a MAT - komunita, menovky, PL s úlohami, tekvičkové počítanie
TSV - crossfit: poriadne makali :-)
PVC a VYV - tekvicové svietniky, hodnotenie, odmena
ĎAKUJEM VŠETKÝM SOVIČKÁM ZA ÚŽASNÚ SPOLUPRÁCU :-)

16. 10.

Streda

SJL - reťazovka abeceda, spojovník, slabikotvorné hlásky
"Rozdelenie slov na konci riadka podľa slabík" - vysvetlené, napísané, príklady + str. 19/cv. 15 + 3. ruka
D.ú.: zopakovať delenie slov na slabiky_zajtra samostatná práca

MAT - opakovanie trojciferné čísla_samostatná práca
"POROVNÁVANIE TROJCIFERNÝCH ČÍSEL" - vysvetlené + PZ str. 23/cv. 1, 2

PDA - opakovanie skupenstvá vody + PZ str. 7 - 9 vypracované
"KOLOBEH VODY V PRÍRODE" - prezentácie, vysvetlené, nalepené v zošite
D.ú.: vedieť kolobeh vody + samostatná práca

Č - str. 20 "Moja prvá kniha o počítačoch" - čítanie, vysvetlenie, úlohy za textom ústne + PL vypracovať na hodine
D.ú.: vedieť plynule čítať + úloha 3 do zošita

17. 10.

Štvrtok

SJL - opakovanie učiva delenie slov na slabiky_samostatná práca
"SPRÁVA" - vysvetlené, napísané, príklad na správu
D.ú.: vymysli a napíš správu

TSV - hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky

MAT - opakovanie_porovnávanie trojciferných čísel
PZ str. 23/cv. 3, 4 a str. 24/cv. 5, 6
D.ú.: PZ str. 24/cv. 7, 8

ČITATEĽSKÁ DIELNIČKA - práca s textom

INF - opakovanie_ počítač + bezpečnosť s počítačom
"PC, tablety, notebooky" - kód úlohy: KG5WA
Práca vo WordPad - napíš malú abecedu

PRIPOMIENKA:
"Mesiac úcty k starším" - vo štvrtok, 25. 10. 2018 o 16:00 hod. v našej triede 3. A, sme si pre našich starých rodičov pripravili milé posedenie pri kávičke a koláčiku a tvorivé plstenie.
Prosíme Vás, aby ste nám do pondelka napísala, ktorí starí rodičia prídu, aby sme vedeli zabezpečiť potrebné veci. Za pochopenie ďakujem, tr. uč. ZG

18. 10.

Piatok

19. 10. 

Piatok

COMENIA SCRIPT - opakovanie klinové písmo a Sumeri - veľmi pekne o tom rozprávali tí, ktorí sa do toho aspoň trošku pozreli
str. 8 - 9 "HLÁSKOVÉ PÍSMO FENIČANOV" - prezentácia (hore), vysvetlené, napísané v zošite
PZ - prečítané, napísané, vyskúšané fenické písmo
D.ú.: napíš do zošita 3 slová bez samohlásky + nezabudni si texty v zošite aj v PZ prečítať

GEOMETRIA - opakovanie učiva jednotky dĺžky + cm a mm (príklady v zošite)
PZ str. 4/cv. 2
D.ú.: PZ str. 4/cv. 3 + poriadne zopakovať učivo, poniektorí nevedeli vôbec o čom na hodine rozprávame

HUV - Osol s károu

12. 10.