Dôležité informácie

1. Zberná ŠKD

Budova č. 4, pri Mestskom úrade. Zberná trieda sa nachádza na hlavnej chodbe vedľa jazykovej učebne. ŠKD je od 06:30 hod.

Presun do budovy č. 3 s pani vychovávateľkou 7:30 hod., ktorá má v daný deň službu.

ĎAKUJEME, tr. učiteľka a pani vychovávateľka.

2. Dôležitý oznam

Prosíme rodičov, aby v tomto období, pravidelne pozerali vlasy deťom a preventívne ošetrovali prípravkami proti všiam.
Ak objavíte voš detskú alebo hnidy, dieťa nechajte doma,
pokiaľ nebude problém úplne odstránený.

Za pochopenie ďakujeme.

Tr. učiteľka a pani vychovávateľka.

3. Školský psychológ

Informácie o školskom psychológovi budú v blízkej dobe zverejnené na našej školskej stránke v časti

"výchovné poradenstvo".

Konzultačné hodiny šk. psychológa:

každý pondelok
(budova č. 3 - 2. poschodie)

  • žiaci 10:00 - 12:00
  • rodičia 13:30 - 15:30

4. ŠKD - školský klub

Milí rodičia, nezabudnite, že je potrebné vyplatiť za ŠKD 

sumu 10 € do 05. každého mesiaca.

Ak je žiak v hmotnej núdzi je potrebné potvrdenie 
každý mesiac z úradu práce.

Za pochopenie ďakujeme. 

5. Školská jedáleň

Nové pravidlo v platbách v školskej jedálni - platba by mala prebehnúť vopred. (Napr.: strava na november by mala byť vyplatená do 01. novembra)
Nezabúdať pri platbe cez internet na VARIABILNÝ SYMBOL.