ROZVRH HODÍN

Začiatok vyučovacieho procesu:

- príchod do školy najneskôr: 07:30
- prvé zvonenie: 07:40
- druhé zvonenie a zároveň zvonenie na 1. vyučovaciu hodinu: 07:45

NEZABUDNITE! BUDOVA č. 4 SA ZAMYKÁ o 07:45
-----------------------------------------------------------------------------

1. vyučovacovacia hodina: 07:45 - 08:30
2. vyučovacia hodina: 08:40 - 09:25

VEĽKÁ PRESTÁVKA: 09.25 - 09:40

3. vyučovacia hodina: 09:40 - 10:25
4. vyučovacia hodina: 10:30 - 11:20
5. vyučovacia hodina: 11:30 - 12:15
6. vyučovacia hodina: 12:20 - 13:05

ROZDELENIE TRIEDY NA ANJ 

1. skupina (p. uč.: G. Čižmárová) - Bianka, Ninka, Riško, Markus, Lucas, Tobiáš 
2. skupina (p. uč.: M. Gnoriková) - Laura, Emka, Danielka, Oliver, Maxim, Janko
3. skupina (p. uč.: A. Semanová) - Eliška, Klárka, Dávid, Jakub, Miško
4. skupina (p. uč.: A. Haníková) - Kika, Karin, Filip B., Rudko, Filip R., Samko

PERCENTUÁLNE HODNOTENIE ŽIAKOV:

1 - 100% - 90%
2 - 89% - 75%
3 - 74% - 50%
4 - 49% - 30%
5 - 29% - 0%

"ČITATEĽSKÁ DIELNIČKA"
- každý štvrtok na 4. vyučovacej hodine na čítaní
- žiaci mali vysvetlené pravidlá ako daná hodina bude prebiehať
- budú si nosiť ľubovoľnú knihu, časopis z domu alebo si vyberú knihu z čitateľskej dielničky, ktorá je v triede        a budú s ňou na hodine pracovať

POČET CHÝB V PRAVOPISNÝCH CVIČENIACH:

1 - 0 - 2 chyby
2 - 3 - 4 chyby
3 - 5 - 7 chýb
4 - 8 - 10 chýb
5 - 11 a viac chýb

Vysvetlivky:

TSV - telesná a športová výchova
VYV - výtvarná výchova
HUV - hudobná výchova
ANJ - anglický jazyk (p. uč.: Čižmárová, Gnoriková,
Semanová, Haniková)
PDA - prírodoveda
VLA - vlastiveda
INF - informatická výchova (p. uč. Gajdošová         a Hospodárová)
SJL - slovenský jazyk
SJL* - čítanie
MAT - matematika
MAT (G) - geometria
PVC - pracovné vyučovanie
NVRK / NVGK - náboženská výchova
(rímskokatolícke a gréckokatolícke náboženstvo)
ETV - etická výchova (p. uč. Miriam Roguľová)

NÁBOŽENSTVÁ:

  • Evanjelické - MEŇKY: (Riško)_ŠTVRTOK       o 13:35 hod.
  • Reformované - KAČKOŠOVÁ: (Emka, Ninka) _PONDELOK o 13:35 hod.
  • Pravoslávne - BARILÍK: (Filip B.)_UTOROK      o 13:35 hod.

COMENIA SCRIPT

Každý piatok na hodine slovenského jazyka budú žiaci pracovať s pracovným zošitom "COMENIA SCRIPT". Nenosia si učebnicu SJ.