Mesiac SEPTEMBER

28.08.2018

SEPTEMBER je deviaty mesiac v roku, prvý jesenný mesiac a má 30 dní.

SEPTEMBER je prvým mesiacom začínajúceho školského roka.

SEPTEMBER je mesiacom babieho leta, časom zberu a prvých príprav na zimu.

Zberáme, zavárame a spracúvame úrodu.